Bostadsansökan

Uthyrningspolicy

 

Rätt hyresgäst till rätt bostad

 

Ringsjöns Fastigheter har ingen bostadskö, utan vi arbetar med ett intresseregister, där du som Kund aktivt anmäler ditt intresse. Intresseregister gäller endast  våra +55 boende och nya projekt.

 

 

Rätt hyresgäst till rätt bostad är grundtanken när vi hyr ut våra bostäder. Det innebär att vi, med hänsyn till företagets och befintliga hyresgästers bästa, fäster stor vikt vid valet av ny hyresgäst. Vi vill att våra hyresgäster känner trygghet och trivsel i sin boendemiljö. Ringsjöns Fastigheter förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst utifrån företagets uthyrningspolicy.

 

Helhetsbedömning

 

Vi gör en helhetsbedömning av varje sökande, där vi väger in bl.a. betalningsförmåga och referenser. Din inkomst och inkomstkälla ska tillsammans med eventuella bidrag, stå i rimlig proportion till hyran. Du ska kunna styrka din inkomst. Vi tar även referenser från ditt tidigare/nuvarande boende och kontrollerar kreditvärdighet. Antalet personer som ska bo i bostaden ska vara rimlig i förhållande till bostadens storlek och disposition/planlösning.

 

 

    

 

Bostadsansökan

 
 
 
Söker + 55 boende. Sökande är 55 år eller äldre
Övriga lägenheter ej + 55.