Affärside


Ringsjöns Fastigheter skall förvärva , bygga och förvalta bostadsfastigheter och


lokaler på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt i Hörby med omnejd.


Byggandet och förvaltningen skall ske med omsorg till hyresgästerna


och skapa lönsamhet i fastighetsförvaltningen.