Publika fastigheter

Ringsjöns Fastigheter


Publika fastigheter

Vård ,skola och omsorg är hjärtefrågor som berör oss alla.

 

I Önneköp äger vi lokaler för såväl förskola som äldreboende.


Här vill vi berätta om förskolan och äldreboendet.


Solkullen


Förskolan SOLKULLEN  har idag ca 30 barn i två avdelningar .


Sedan starten 1992 har den fungerat som ett personalkooperativ.


 Med mycket kunnig och engagerad personal och naturen


inpå knutarna har förskolan blivit mycket populär.

 


Önnebo


Äldreboendet ÖNNEBO  byggdes 1994 och inrymmer 9 lägenheter


och gemensamma utrymmen för särskilt boende.


Det skötes av ett privat företag på uppdrag åt Hörby socialnämnd.


Byggnaden har hög standard med bl a golvvärme.


Uppvärmning sker med flis och solfångare.

Ringsjöns Fastigheter

info@ringsjons.se    -    0734-346664