Affärside

Ringsjöns FastigheterRingsjöns Fastigheter skall förvärva , bygga och förvalta bostadsfastigheter och


lokaler på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt i Hörby med omnejd.


Byggandet och förvaltningen skall ske med omsorg till hyresgästerna


och skapa lönsamhet i fastighetsförvaltningen.


   


Ringsjöns Fastigheter

info@ringsjons.se    -    0734-346664